Slagtegrisefoder

 • Stabil kvalitet
 • Høj daglig tilvækst og lavt foderforbrug
 • God mavesundhed – se strukturløsninger under Mavesundhed
 • Kontrolprogram for:

  • Fremmede stoffer
  • Mykotoxiner, dioxiner og pesticider

BAT Agrar slagtesvinefoder er et produkt af løbende udvikling ud fra forskningsresultater og samspil med landmænd og rådgivere. BAT Agrar er klar til at være foderleverandør til din besætning. Klik her for at finde en konsulent i dit område 

Slagtesvinefoderkoncept

BATs slagtegrisefoderprogram er opdelt efter vægtintervaller og foderforbrug pr kg tilvækst. Det gør det nemt og overskueligt, at sammensætte den optimale fodring ud fra ernæringsmæssige og produktionsoptimale forudsætninger.

Derudover kan der vælges forskellige råvareprofiler f.eks. mere byg, kun sojaskrå baseret mm. Det gør at standardgrisefoderprogrammet giver rig mulighed for, at sammensætte slagtesvinefoderet specifikt til den enkelte besætnings behov.

Navnet på foderblandingen fx ABT Mast Grøn 7,9 DK giver et godt overblik over hvilken ernæringsmæssig profil - 7,9 – og råvareprofil – Grøn - der er valgt.

Vi laver også gerne en foderblanding efter dine ønsker.

Mavesundhed

BAT har gennem flere år haft fokus på mavesundheden hos grisen i de besætninger vi leverer foder til. Vores indgangsvinkel er at få et overblik over den aktuelle status for mavesundhed og en evt. løsning af det er:

 • Få lavet en mave USK
 • Vådsigteanalyse af foderet
 • E-kontrolrapport

Her udfra er der et godt grundlag for at lægge en plan der tager højde for en bedre mavesundhed samt en god produktionsøkonomi.

Hos BAT har vi i produktionen af pilleteret foder muligheden for at påvirke strukturen i pillen, ikke bare fra fint til grovere eller omvendt. Med den produktionsteknologi vi har på vores fabrikker, kan vi mindske både den fine og grove del, så vi får større andel i den midterste del af strukturskalaen som er den foretrukne.

Frekvensstyrede slaglemølle og vådsigtanalyse - pdf

Hos BAT kan vi lave vores egne vådsigteanalyser, derfor kan vi hurtig få et overblik over strukturfordelingen i den enkelte foderblanding og evt. lave en korrektion sammenholdt med en mave USK og en E-kontrolrapport.

Vådsigte
Vådsigte
Mave USK
Mave USK

Via en mave USK får vi et billede af den aktuelle status for mavesundheden i besætningen. Er det gamle skader ”ar” som grisen måske har med fra smågrisestalden, eller er der aktuelle problemer med ”sår”. Indsatsen i det enkelte tilfælde vurderes ud fra foderblandingens aktuelle sammensætning/råvarevalg samt formalingsgrad.

Strukturløsninger - pdf
Frekvenstyret slaglemølle - pdf