Raps

Vi stiller dagligt opkøbspriser på raps afhentet direkte hos danske landmænd. Som sælger af raps, er det vigtigt at du kigge dig godt for, inden du sælger, da der er meget forskel på afregningsmodellerne. Vores model for afregning giver ofte en merværdi på mellem 10 og 20 kr. pr. 100 kg. fordi Olieindholdet reguleres i kontraktprisen og fordi vi accepterer op til 2 % urenheder før der kommer fradrag i pris og kvantum. ATR afregner efter 98% renvare og bruger ikke rent frø som afregningsparameter.

Afregningsbetingelser Høst 2023 her

Kontakt vores produktkonsulenter for mere info.