Privatlivspolitik

(23.10.2018)

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

BAT Agrar DK ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor

BAT Agrar DK ApS
Vævervej 16
7490 Aulum

CVR-nr: 26851300
Telefon: 38 41 66 00
Mail: gdpr@bat-agrar.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kundehåndtering
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Persondataforordningen, Artikel 6, stk. 1, litra b, c og f, hvilket er i medfør af kontrakt, i medfør af logivning og ud fra en afvejning af interesser.

3. Kategorier af personoplysninger om dig

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Kontaktoplysninger
 • Kontaktpersoner
 • E-mail adresse
 • SE/CVR-nummer
 • CHR-nummer
 • Antal dyr/hektar
 • Leveringsadresser
 • Leveringssteder, f.eks. silonummer

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder
 • Rådgivere
 • Leverandører
 • Speditører
 • Dyrlæger

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ingen personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Virkdata
 • CHR-registeret (Fødevarestyrelsen)
 • Gødningsregistret (Landbrugsstyrelsen)
 • Indkøbsforeninger

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil ophør af CVR-nummer og opfyldelse af lovkrav.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandling, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlig behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, unden hindring

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.