Privatlivspolitik

(23.10.2018)

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

BAT Agrar DK ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor

BAT Agrar DK ApS
Vævervej 16
7490 Aulum

CVR-nr: 26851300
Telefon: 38 41 66 00
Mail: info@bat-agrar.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kundehåndtering
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Persondataforordningen, Artikel 6, stk. 1, litra b, c og f, hvilket er i medfør af kontrakt, i medfør af logivning og ud fra en afvejning af interesser.

3. Kategorier af personoplysninger om dig

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Kontaktoplysninger
 • Kontaktpersoner
 • E-mail adresse
 • SE/CVR-nummer
 • CHR-nummer
 • Antal dyr/hektar
 • Leveringsadresser
 • Leveringssteder, f.eks. silonummer

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder
 • Rådgivere
 • Leverandører
 • Speditører
 • Dyrlæger

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ingen personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Virkdata
 • CHR-registeret (Fødevarestyrelsen)
 • Gødningsregistret (Landbrugsstyrelsen)
 • Indkøbsforeninger

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil ophør af CVR-nummer og opfyldelse af lovkrav.

8. Consent with Usercentrics

This website uses the consent technology of Usercentrics to obtain your consent to the storage of certain cookies on your device or for the use of specific technologies, and to document the former in a data protection compliant manner. The party offering this technology is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Germany, website: usercentrics.com (hereinafter referred to as “Usercentrics”).

Whenever you visit our website, the following personal data will be transferred to Usercentrics:

 • Your declaration(s) of consent or your revocation of your declaration(s) of consent
 • Your IP address
 • Information about your browser
 • Information about your device
 • The date and time you visited our website

Moreover, Usercentrics shall store a cookie in your browser to be able to allocate your declaration(s) of consent or any revocations of the former. The data that are recorded in this manner shall be stored until you ask us to eradicate them, delete the Usercentrics cookie or until the purpose for archiving the data no longer exists. This shall be without prejudice to any mandatory legal retention periods.

Usercentrics uses cookies to obtain the declarations of consent mandated by law. The legal basis for the use of specific technologies is Art. 6(1)(c) GDPR.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandling, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlig behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, unden hindring

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.