Sofoder

  • Stabil kvalitet
  • Høj daglig tilvækst og lavt foderforbrug
  • God mavesundhed – se strukturløsninger under Mavesundhed
  • Kontrolprogram for:

   • Fremmede stoffer
   • Mykotoxiner, dioxiner og pesticider

   

  BAT Agrar sofoder er et produkt af løbende udvikling ud fra forskningsresultater og samspil med landmænd og rådgivere. BAT Agrar er klar til at være foderleverandør til din besætning. Klik her for at finde en konsulent i dit område

  Sofoderkoncept

  BAT Agrars sofoderprogram er opdelt efter næringsstofintervaller som fremgår i navnet. Det gør det nemt og overskueligt, at sammensætte den optimale fodring af drægtige og diegivende søer ud fra ernæringsmæssige og produktionsoptimale forudsætninger.

  Derudover kan der vælges forskellige råvareprofiler f.eks. mere byg, kun sojaskrå baseret mm. Det gør at standardsofoderprogrammet giver rig mulighed for at sammensætte sofoderet specifikt til den enkelte besætnings behov.

  Navnet på foderblandingen fx BAT Sau Die Grøn 7,7 DK giver et godt overblik over hvilken ernæringsmæssig profil - 7,7 – og råvareprofil – Grøn - der er valgt.

  Vi laver også gerne en foderblanding efter dine ønsker.  

  Strukturløsninger pdf

  Produktinformation strukturløsninger